Round 4
5-6 April 2014

Venue: Guangzhou Uni Town Stadium
City: Guangzhou
Capacity: 50,000